Při nákupu více kusů   POSKYTUJEME MNOŽSTEVNÍ SLEVY!

CJ Blok

Moderní komínový systém se šamotovou vložkou, izolací a nejlehčí keramzitovou tvárnici na trhu. Nakoupíte na kominy1.cz

Komínový systém CJ BLOK SKC-CM Universal - je osvědčený a inovovaný komínový systém, který je na Českem trhu prodáván již řadu let. Propracovaný komín, vhodný jak do novostaveb, tak do rekonstruovaných objektů.

Celkové provedení a zvláště kvalita šamotu je na velice vysoké úrovní a díky tomu je komín možné použít na všechny druhy paliv, jak pevná, plynná, nebo kapalná.

Komín splňuje požadavky na moderní výrobky a také normy, které se na tyto výrobky vztahuji.

Plní požadavky normy ČSN-EN 13063-1 T600 N1 D3 G20 a normy ČSN-EN 13063-2 T400 N1 W3 O20, což je potvrzeno Certifikátem Podnikové výrobní kontroly č. 1020-CPR-030040624 a č. 1020-CPR-030040625.

Komín je vhodný pro napojení spotřebičů, jako jsou běžné pece, kamna, krbové vložky, kotle na uhlí a dřevo, nebo plynové kotle.

Vyrábí se v různých průměrech 140, 160, 180 a 200 mm ( na objednávku i 250 mm)

Komínový systém CJ Blok se prodává jako kompletní sestava všech potřebných prvků a dílů, tak aby po sestavení mohl být okamžitě napojen na spotřebič. Jedná se o sestavu – stavebnici, kde jednotlivé prvky jsou spojovány tmely a lepidly, tyto jsou již také obsaženy v sestavě.

Největší výhodou oproti komínovým systémům, které mají betonovou tvárnici je nízká hmotnost použité keramzitové tvárnice, takže montáž probíhá daleko rychleji, bez námahy a komín je možné postavit i na méně únosnou podlahu. Výhodou jsou i výrazně lepší vlastnosti při provozování - rychlejší prohřátí a také izolační vlstnosti použitého materiálu, proto tento komín splňuje normu pro stavbu již od 2cm od hořlavých konstrukcí, oproti běžným komínům s 5cm odstupem od hořlavých konstrukcí.

 Další informace pro stavbu komínů, najdete zde

Sestava obsahuje dle uvedené výšky vždy daný počet prvků, jako jsou :
- keramzitové tvárnice
- základní šamotové vložky
- šamotový díl - odbočka (45, nebo 90°)
- šamotový díl dvířkový (čistící)
- šamotový díl - kondenzátní jímka
- izolace pro šamotové vložky
- izolace sopouchu - (kolem zaústění)
- lepidlo na keramzitové tvárnice
- tmel na spojování šamotových vložek
- dvířka + větrací mřížka
- betonová ukončovací deska
- nerezová kónická ukončovací hlavice
- komínová  stříška, tuto je možné objednat za příplatek, není obsažená v základní sadě 
- sada výztužných prutů (roxory) rovněž je možné objednat za příplatek

Pro nadstřešní část je možné použít také barevné komínové prstence, které svoji strukturou napodobují cihlový tvar a urychluji stavbu nadstřešní částí, protože není potřebné provádět další kroky povrchové úpravy. Tyto prstence jsou za příplatek a je možné je objednat zvlášť (3ks místo jedné tvárnice)

KERAMICKÝ KOMÍNOVÝ SYSTÉM SKC-CM UNIVERSAL je určený pro kotle s otevřenou spalovací komorou vytápěných pevnými, tekutými a plynnými palivy, kde teplota spalin není vyšší než T 600 (600ºC). V tomto systému jsou použity komínové tvárnice a keramické komínové vložky, které splňují nejvyšší požadavky platných evropských norem.

Komínový systém trojvrstvý - keramická komínová vložka, izolace a komínová tvárnice PK nebo PKW, který pracuje za podtlaku. Může být provozován jak v suchém režimu (bez kondenzace vodních par) tak mokrém (s kondenzací vodních par).

PŘEDNOSTI KOMÍNU SKC-CM UNIVERSAL:

• Možnost napojení všech typů kotlů na pevná paliva (uhlí, dříví, eko-hrášek, brikety, rašelina), tekutá paliva (topný olej, nafta) a plynná paliva (zemní plyn, propan-butan).

• Změna druhu paliva nevyžaduje dodatečné úpravy komínu.

• Odolný vůči vyhoření sazí G(20).

• Vysoká odolnost vůči kyselinám, bezpečné odvádění tekutých agresívních spalin.

• Vysoká odolnost proti požáru (z vnějšku ven) LA90 (EI-90)

• Vhodný pro všechny druhy kotlů s otevřenou spalovací komorou, včetně nízkoteplotních kotlů s výstupní teplotou spalin nad 40ºC.

• Nejvyšší třída odolnosti proti kondenzátu (paropropustnost) WA

• Hladké stěny komínu minimalizují tření při proudění spalin a zaručují dobrý tah.

• Jednoduché čištění a odolnost vůči mechanickým zatížením.

• Jednoduchá a rychlá montáž, kterou zaručuje použití moderních lehkých keramzitových tvárovek a tenkovrstvé lepící malty.

• Vysoký tepelný odpor R30 ÷ R45.

• Velmi dobré odvětrání izolace.

• Nízká hmotnost, vysoká pevnost, vysoký tepelný odpor a všestrannost použití komínových tvárnic (Mn).

• Dokonalé termoizolační vlastnosti (λ=0,11-0,17 W/m.K), vzdálenost od hořlavých materiálů jen 20 mm.


DOPORUČENÍ VÝROBCE:

• Seznamte se s pokyny výrobce pro nakládání s KKV (keramickými komínovými vložkami) i s podmínkami pro použití ostatních prvků, ze kterých se skládá komínový systém.

• Při montáži komínového systému postupujte podle návodu, teplota okolního prostředí nesmí klesnout pod +5ºC.

• Komín musí být postaven v souladu s technickým projektem, který je zpracován pro konkrétní objekt a podle požadavků příslušných norem.

• Při stavbě komínu z komínových tvárnic s ventilační šachtou (PKW) použijte horní ventilační mřížky, které jsou uvedeny v montážním návodu.

• V případě stavby komínu vně budovy, dodržte dilatační mezeru mezi komínem a budovou (5 - 12 mm), kterou vyplňte pružnou hmotou. Výztužné ocelové pruty musí být ukotveny v základech pro komín a musí být použity v celé výšce komínu. Jejich průměr určuje projektant podle výšky komínu.

• V průběhu montáže bezpodmínečně dodržujte veškeré bezpečnostní zásady a montážní návod.

• Montáž komínového systému doporučujeme provést specializovanými montážními firmami nebo osobami proškolenými pro montáž toho typu komínu.

• Po výstavbě komínu je nutné zajistit jeho revizi oprávněným kominíkem.

• Při prvním spuštění kotle nebo po delší provozní přestávce, komín rozhřívejte postupně a nedovolte, aby kotel rychle dosáhl maximálního výkonu.

• Při provozu kotle zabraňte přímému působení plamene na vnitřní povrch tvarovky pro odvod spalin (KS).

• Ke komínu připojujte výhradně atestované zdroje tepla, a v dobrém technickém stavu.


Dopravu zajišťujeme po celé ČR buď vlastní dopravou, nebo smluvními přepravci, cena za dopravu vám bude sdělena před potvrzením objednávky, nebo zde najdete orientační ceník pro paletovou přepravu.

V případě jakýchkoliv dotazu, doplnění informací, nebo pro individuální nabídku nás neváhejte kontaktovat.
 


Instruktážní video stavby komínu zdeCopyright © 2018 Nejlevnější komínový systém na trhu - Komíny Termat. Powered by Zen Cart | Realizace NatureDesign